Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kế hoạch trường học thân thiên-09-10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tại
Ngày gửi: 10h:34' 23-10-2009
Dung lượng: 11.5 KB
Số lượt tải: 2258
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phú
Núi Thành, ngày 10 tháng 9 năm 2009

KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA
“XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN,HỌC SINH TÍCH CỰC”
NĂM HỌC: 2009-2010

Thực hiện chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT, kế hoạch số 307/KH-BGD&ĐT ngày 22/7/2008 và kế hoạch số 2829/KH-SGD&ĐT, ngày 04/9/2008 của Sở GD&ĐT Quảng Nam về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông giai đoạn 2008-2013.
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2009-2010 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Núi Thành.
Trường tiểu học Trần Quốc Toản tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cuộc vận động trong năm học 2009-2010 với các nội dung như sau:
I/ MỤC TIÊU:
- Tổ chức phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, tăng hứng thú của học sinh trong học tập để học tập có hiệu quả hơn, gắn bó với trường, lớp, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng; phát huy hiệu quả hơn chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học; thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh.
- Gắn phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với đề án nâng trường đạt chuẩn quốc gia mức 2, xây dựng nhà trường “Xanh - Sạch - Đẹp” và các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.
- Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

II. YÊU CẦU
- Phát động phong trào thi đua cụ thể, sát thực tế để toàn trường thực hiện Chỉ thị 40/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giai đoạn 2008-2013, một cách kịp thời, hiệu quả và thiết thực.
- Xây dựng nhà trường từng bước hoàn thiện về cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hoá, chuẩn hoá, nhà trường tích cực tham mưu với chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh, các ban ngành đoàn thể tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất như:
+ Đẩy nhanh tiến độ thi công các phòng chức năng, hệ thống bếp ăn bán trú, sân thể dục thể thao, sân dạy “An toàn giao thông”, huy động sức mạnh tổng hợp để đầu tư trang thiết bị và xây dựng cảnh quang môi trường sư phạm ngày càng “Xanh-sạch -đẹp” tạo điều kiện cho học sinh khi đến trường được an toàn, thân thiện, vui vẻ.
- Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn đào tạo, chuẩn nghề nghiệp, có phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đồng thời tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh để học sinh được học tập, hoạt động tập thể, vui chơi một cách chủ động, sáng tạo, tích cực, thích ứng với yêu cầu hội nhập khi bước vào cuộc sống.
- Phát huy vai trò của các đoàn thể, tổ chuyên môn, cá nhân tham gia đa dạng hóa hoạt động giáo dục văn hoá, đạo đức, truyền thống cách mạng của dân tộc nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất toàn diện.
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong các tiết dạy, có biện pháp, hình thức giúp đỡ, khuyến khích giáo viên xây dựng tiết dạy có ứng dụng CNTT. Vận dụng phương pháp “dạy học tích cực”, tổ chức thi cử nhẹ nhàng, nghiêm túc.
- Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phải được triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và địa phương, sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể. Quá trình triển khai phong trào phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện của nhà trường, địa phương, tránh hình thức.
- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và tại cộng đồng, với thái độ tự giác, chủ động và ý thức sáng tạo.
- Huy động và tạo điều kiện để có sự tham gia hoạt động đa dạng và phong phú của các tổ chức, cá nhân trong việc giáo dục văn hóa, truyền thống lịch
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓