Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học- Năm học 09-10

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Tại
Ngày gửi: 16h:42' 06-10-2009
Dung lượng: 18.6 KB
Số lượt tải: 1661
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ÐT NÚI THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2009-2010

A/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
I/ Tình hình đội ngũ:
- Tổng số CBGVNV: 35 Nữ: 30
Trong đó : BGH: 02; TPT: 01; NV: 04
GV trực tiếp giảng dạy: 28 Nữ: 26 (Trong đó có 2 GV dạy chuyên môn Âm nhạc và Thể dục; 2 GV dạy môn Tiếng Anh, Tin học.
- Số GV đạt trình độ đào tạo 12+2: 28/28 Tỉ lệ: 100%
- Số GV đạt trình độ đào tạo 12+3 trở lên: 24/28 Tỉ lệ: 85,7%
II/ Tình hình tổ chuyên môn
- Toàn trường có 06 tổ:
+ Tổ chuyên môn lớp Một : 6 thành viên
+ Tổ chuyên môn lớp Hai : 6 thành viên
+ Tổ chuyên môn lớp Ba : 7 thành viên
+ Tổ chuyên môn lớp Bốn: 6 thành viên
+ Tổ chuyên môn lớp Năm : 6 thành viên
+ Tổ văn phòng: 4 thành viên
III/ Tình hình lớp - Học sinh:
Tổng số lớp học: 22 lớp Số Học sinh : 664 em.
Được chia theo 2 cơ sở như sau:

Khối lớp
Cơ sở I
Cơ sở II


Số lớp
Số học sinh
Số lớp
Số học sinh

Một
3
102/46
2
45/27

Hai
2
74/23
2
60/34

Ba
3
88/49
2
58/29

Bốn
2
71/37
2
49/24

Năm
2
75/37
2
42/24

Tổng cộng:
12
410/192
10
254/138

 IV/ Kết quả thi đua năm học 2008-2009:
- Đề nghị cấp Tỉnh khen: 1 ( Lê Thu)
- CSTĐ cấp cơ sở: 13 ( Vạn, Nhàn, Lê Thu, Bích Liên, Mai, Cao Lý, Bán, Nguyên, Đoàn Thuỷ, Hoàng Thuỷ, Lộc, Nguyệt, Thanh Hương)
- Lao động tiên tiến: 11 ( Phạm Thủy, Oanh, Trần Thu, Sinh, Kim Anh3, Lai, Hạnh, Phạm Lý, Ninh, Kim Anh 2, Thu Ba)
V/ Kết quả công tác kiểm tra năm học 2008-2009:
1/ Kiểm tra toàn diện: Số lượng : 08 Xếp loại: Tốt: 06; Khá : 02
2/ Thanh tra kiêm nhiệm PGD&ĐT kiểm tra: 04 - Xếp loại: Tốt: 04
3/ Kiểm tra chuyên đề: 17 GV Xếp loại: Tốt: 16 ; Khá: 01
4/ Kiểm tra các mảng công việc: Thư viện, thiết bị: Xếp loại: Tốt
(Nội dung và đối tượng kiểm tra được phản ánh ở hồ sơ lưu kiểm tra nội bộ trường)
VI/ Xếp loại Giáo viên năm học 2008-2009

TT
HỌ VÀ TÊN
 Trình độ CM-NV
Dạy
lớp
Xếp loại
Xếp loại chung

PCCT, ĐĐ, LS
Kiến
thức
Kĩ
năng


01
Nguyễn Thị Hiệu
THSP
1/1
Tốt
Khá
Tốt
Khá

02
Nguyễn Thị Bích Liên
CĐSPTH
1/2
Tốt
Tốt
Tốt
Xuất sắc

03
Châu Thị Lai
CĐSPTH
1/3
Tốt
Khá
Tốt
Khá

04
Phạm Thị Lệ Thủy
CĐSPTH
1/4
Tốt
Khá
Tốt
Khá

05
Võ Thị Lộc
CĐSPTH
2/1
Tốt
Tốt
Tốt
Xuất sắc

06
Lê Thị Thu
CĐSPTH
2/2
Tốt
Tốt
Tốt
Xuất sắc

07
Nguyễn Thanh Hương
CĐSPTH
2/3
Tốt
Tốt
Tốt
Xuất sắc

08
Nguyễn Thị Kim Anh
THSP
2/4
Tốt
Khá
Tốt
Khá

09
Lê Thị Hạnh
CĐSPTH
2/5
Tốt
Tốt
Tốt
Xuất sắc

10
Nguyễn Thị Mai
CĐSPTH
3/1
Tốt
Tốt
Tốt
Xuất sắc

11
Kiều Thị Ninh
CĐSPTH
3/2
Tốt
Tốt
Tốt
Khá

12
Lương Thị Kim Oanh
CĐSPTH
3/3
Tốt
Tốt
Tốt
Khá


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓